Правознавство

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Терміни навчання

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 4,6 роки (заочна) – на базі повної загальної середньої освіти.

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти –2,6 роки (заочна) – на базі диплома молодшого спеціаліста спорідненої спеціальності.

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 2,0 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста спорідненої спеціальності

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 2,6 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста неспорідненої спеціальності

 

Слухачі отримують комплекс знань з соціально-гуманітраних та професійно-орієнтованих дисциплін в різних галузях, необхідний для застосування в умовах розвитку ринкових відносин і побудови незалежної демократичної держави.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Для бакалаврів

Юридична деонтологія Теорія держави і права Історія держави та права України Історія держави та права зарубіжних країн Адміністративне право Конституційне право України Державне (конституційне) право зарубіжних країн Фінансове право Основи римського приватного права Цивільне право Сімейне право Кримінальне право Трудове право Господарське право Кримінально-процесуальне право Цивільний процес Криміналістика Міжнародне право

 

Для магістрів

Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова педагогіка) Методика викладання курсу правознавства Методологія та організація юридичних досліджень Філософія права Історія вчень про державу та право Актуальні проблеми цивільного права Сучасна концепція соціально-правової держави Кримінально-виконавче право Антикорупційна діяльність в Україні Звичаєве право Міжнародне торговельне право Актуальні питання інтелектуальної власності Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях

 

Можливе місце роботи

Посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

 

Можливі посади:

Бакалаври – секретарі адміністративних органів; судові секретарі, виконавці та розпорядники; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інші помічники; інші технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; інспектори митної служби; інспектори податкової служби; інспектори із соціальної допомоги; інспектори з ліцензій; інші державні інспектори; інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання; фахівці кримінально-виконавчої служби; соціальні працівники.

Магістри – керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату органів судової влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; менеджери (управителі) з права; професіонали державної служби; професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду; наукові співробітники (правознавство); адвокати; прокурори; судді; посадові особи в органах МВС.