Управління персоналом та економіка праці

Галузь знань   07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»

Кваліфікаціяменеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Підготовка магістрів на базі бакалавра, спеціаліста, магістра зі споріднених напрямів/спеціальностей

Терміни навчання

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 2,0 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста спорідненої спеціальності

Студенти отримують комплекс професійних знань щодо  організації управлінської діяльності, адміністративного менеджменту, управління змістом робіт, техніки адміністративної діяльності, аудиту та оцінювання управлінської діяльності, управління інформаційними зв’язками, мотивації персоналу, публічного адміністрування.

В процесі навчання студенти вивчають такі основні професійно-орієнтовані дисципліни:

Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності Управління інформаційними зв'язками Управління змістом робіт Управління трудовими ресурсами Кадровий менеджмент в адміністративному управлінні Теорія організацій Загальний менеджмент Керівник адміністративної служби Техніка адміністративної діяльності Публічне адміністрування Аудит і оцінювання управлінської діяльності Адміністративний менеджмент Теоретичні засади державного управління Адміністративна система України Теорія і практика менеджменту

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності займає посади згідно з «Державним класифікатором професій», а саме:

менеджер (управителя) з адміністративної діяльності; начальник бюро (функціональний підрозділ); радник (органи державної влади); консультант з питань комерційної діяльності та управління; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; консультант в апараті органів державної влади, виконкому; референт з основної діяльності; спеціаліст державної служби; викладач професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання).